آموزش زبان بلاروسی

زبان بلاروسی (беларуская мова) یکی از دو زبان آیین مند (=رسمی) کشور بلاروس به همراه روسی است. زبان بلاروسی هم مانند زبان روسی با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. بلاروسی به همراه زبان‌های روسی و اوکراینی به گروه زبان‌های اسلاوی شرقی وابستگی (=تعلق) دارد. بالا و پایین آوا (=استرس) در واژگان همانند روسی جنبشی (=متحرک) است.