آموزش زبان پورتگالی

زبان پورتگالی زبانی رومی است که از زبان گالیسیایی-پورتگالی گسترش یافته است و در سده‌های میانه در پادشاهی گالیسیا گپ زده می‌شده است. پورتگالی یکی از زبان‌های آیین مند (=رسمی) انجمن (= اتحادیه)اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی، انجمن (=اتحادیه) آفریقا و انجمن کشورهای پورتگالی زبان می‌باشد. این زبان با ۲۴۰ میلیون سخن‌گو، ششمین زبان پرکاربرد گیتی است. پورتگالی در کشورهای آنگولا، برزیل، کیپ ورد، تیمور شرقی، گینه بیسایو، ماکایو، موزامبیک، پورتگال، سایوتومه و پرنسیپ گفت و گو می‌شود.