آموزش زبان یونانی

Greek

زبان یونانی (Ελληνικά، IPA: [eliniˈka]) تاریخ  گواه مند (=مستند) ۳۵۰۰ ساله دارد که از تک تک زبان یگانه خانواده زبان‌های هندواروپایی کُهَن‌تر است.

زبان یونانی با هیچ‌ یک از دیگر زبان‌های هندواروپایی در یک گروه جا نمی‌گیرد. زبان یونانی باستان به‌ شَوند (=علت) برخورداری از فرهنگ(= ادبیات) پربار هنوز دوستداران فراوانی دارد. شمار زیادی از مردم جهان خواهان هستند تا یادمانهای (=آثار) ارزشمند هومر، سوفکلس و آیسخولوس (اشیل) را به زبانی که این فرهنگ در آن پدید آمده، بخوانند. افزون بر آن، هنوز از گنجینهٔ ی واژگان این زبان برای واژه‌سازی دانشورانه (=علمی) و فرزانی (=فلسفی) سود برده می شود.