آموزش زبان لاتین

marcus_aurelius

زبان لاتین زبانی از خانواده ی زبان‌های ایتالیک که همانند بیشتر زبان‌های اروپایی از زیرشاخه‌های زبان نیا آریایی (هندواروپایی) است. این زبان روزگاری در بخشی از اروپای کنونی گفت و گو می‌شد. شهری که مردمش به زبان لاتین سخن می گفتند، لاتیوم نام داشت.

 

 

 

Shahpor