آموزش زبان سانسکریت

سانسکریت (saṃskṛtam संस्कृतम्) زبان باستانی مردم هندوستان و زبان دینی آیین های هندو، بودایی و جاینی می‌باشد که از دیدگاه زبان‌شناسی با اوستا و پارسی باستان هم‌ریشه‌ است. زبان سانسکریت از خانواده ی زبان‌های هندواروپایی به شمار می‌آید. نَسَک (=کتاب) وداها به این زبان است. در دوره ی نوین دانش سانسکریت یاری بسیاری به خوانش نبشته‌های این دو زبان باستانی نموده‌ است. سانسکریت یکی از زبانهای آیین مند (=رسمی) استانهای (= ایالت) اوتاراکند هند است.

 

 

Sanskrit