آموزش زبان روسی

 russians

 زبان روسی (به روسی: русский язык، تلفظ: روسکیی ییزیک) پرگوینده‌ترین زبان اروپا است و از میان زبان‌های اسلاوی دارای بیشترین پراکندگی گویندگان است. این زبان در اروپای خاوری و اَپاختر خاوری (=شمال شرق) آسیا و به ویژه در روسیه و دیگر کشورهای در برگیرنده شوروی پیشین گفتگو می شود.

روسی زبان مادری کمابیش ۱۴۵ میلیون تن است و ۱۱۰ میلیون تن  آن را به پاژنام (=عنوان) زبان دوم می‌دانند. با این شماراین زبان هشتمین زبان پر گوینده جهان است. روسی زبان آیین مند (=رسمی) کشور روسیه و یکی از زبان‌های آیین مند کشورهای بلاروس، غزاقستان، غرغیزستان، و جمهوری خودگردان کریمه و همچنین یکی از شش زبان آیین مند سازمان مردم یکپارچه (=ملل متحد) است.

زبان روسی با دپیره (=خط) سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود.

 

chit-

 

 

 

russian_mosc