واژگان

دسامبر 26, 2017

مسیح Jesus/Christ

مسیح به زبان اِبری یا عبری  מָשִׁיחַ (ماشیاه) و به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (مِشی هَ) است که در زبان یونانی به “خریستوس Χριστός” […]
دسامبر 26, 2017

اردشیر Ardashir

 نام اردشیر از دو پاره ارد و شیر می باشد. ارد در زبان اوستایی اَرتَ به چم “داد و نظم و قانون” و شیر از “خشَثرَ” […]
دسامبر 22, 2017

مادر Mother

دسامبر 22, 2017

جهنم Hell

جهنم یا گِهینّوم واژه‌ای اِبْری ( عبری: גי(א)-הינום) است از آمیزش گ ِ+ هینوم = دره‌ی هینوم، که درّه‌ای است در پیرامون اورشلیم که راه به […]