آموزش زبان بولگاری

Male Hand Holding Stack of Flash Cards Isolated on a White Background.

bulgarian-pic

زبان بُولگاری (به بولگاری: Български език، تلفظ: بَلگارسکی اِزیک) یک زبان هند و اروپایی و هموند شاخه نیمروزی (=جنوبی) زبان‌های اسلاوی می‌باشد. بولگاری دارای ویژگی‌هایی زبانشناسانه -همانند زدودن صرف واژگان؛ گسترش حرف تعریف پسوندی؛ بی‌نیازی کارواژگان به کارواژه (=مصدر) و نگهداری و پیشبرد سامانه کنونی نیااسلاوی- می‌باشد که این زبان را از دیگر زبان‌های خانواده اسلاوی جدا می‌نماید.

این زبان در کشورهای بلگارستان، اوکراین، باختر سربستان، رومانی، مقدونیه، یونان و ترکیه گویشورانی دارد. همچنین، از راه کوچ انجمن‌های بلگاری زبان در سراسر جهان یافت‌می شوند. شمار گویشوران این زبان را تا ۱۲ میلیون تقریب می‌زنند.