آموزش زبان اندونزی

indonesian

زبان اندونزیایی (در اندونزیایی: Bahasa Indonesia) زبان آیین مند (=رسمی)کشور اندونزی است. این زبان گویشی استاندارد شده از زبان مالایی است که در سال 1945 و پس از استقلال اندونزی مشخص و تعریف شد. این زبان همچنان بسیار نزدیک به زبان مالایی است و می‌توان گفت که گویشوران این دو زبان می‌توانند به آسانی با هم گفت و گو کنند.

هرچند، بسیاری از مناطق اندونزی زبان‌ها و گویش‌های خود را دارند (مانند جاوی و مینغکاباو) با اینحال کم و بیش همه مردم کشور زبان اندونزیایی را به روانی سخن می گویند. بیشتر آموزش آیین مند و کم و بیش همگی برنامه‌های رسانه‌های ملی به زبان اندونزیایی است. اندونزیایی ،همچنین، برخی از مردم تیمور شرقی و سورینامی‌های اندونزی‌تبار به این زبان سخن می گویند.

 

 

indonesia