آموزش زبان گرجی

georgian-pic

زبان گرجی (به گرجی: ქართული ენა، کارْتولی اِنا) زبان مردم گرجی و زبان آیین مند (=رسمی) کشور گرجستان است.

زبان گرجی یکی از زبان‌های قفقازی و از خانواده ی زبان‌های کارتولی می‌باشد. این زبان با خط گرجی نوشته می‌شود که یکی از ۱۶ سامانه (=سیستم) نوشتاری دنیا است.

کهن ترین سنگ نپشته یافت شده از زبان گرجی، نوشته شده به نخستین الفبای گرجی یعنی آسومتاورولی و وابسته به سده ی یکم پیش از زاد روز مسیح است.

زبان گرجی در شمار زبان‌های قفقازی است و زبان‌های قفقازی به آن دسته از زبان‌ها گفته می‌شود که در منطقه ی قفقاز بین دریای سیاه و دریای مازندران با آن پیوسته است.

زبان‌های قفقازی را از دیدگاه طبقه‌بندی دامنه (=منطقه‌)ای می‌توان به سه دسته گروه بندی کرد:

دامنه ی اَپاختر باختری (= شمال غربی) قفقاز که دربرگیرنده زبان‌های قفقازی اَپاختر باختری (=شمال غربی) می‌شود. دامنه اَپاختر خوراسانی (=شمال شرقی) قفقاز که دربرگیرنده زبان‌های ناخوداغستانی می‌شود. دامنه ی نیمروز (=جنوب) قفقاز که در برگیرنده زبان‌های کارتولی می‌شود.

گروه کارتولی همانند زبان‌های: گرجی، مگرلی، لازی و سوانی است. زبان گرجی به زبان ادبی و دانشی از زبان‌های کارتولی گوپته می‌شود و زبان آیین مند کشور گرجستان می‌باشد.