آموزش زبان ویتنامی

vietname

ویتنامی (tiếng Việt یا بگونه دیگر Việt ngữ) زبان آیین مند و اداری کشور ویتنام می‌باشد. زبان ویتنامی که پس از زبان چینی، دومین زبان مهم گروه زبان‌های نواخت‌بر آسیا به شمار می‌آید در زمره زبان‌های استرا-آسیایی می‌باشد. این زبان٬ زبان مادری ۸۶٪ از مردم ویتنام و سه میلیون تن در برون از این کشور ، که بیشتر آنها در آمریکا زندگی می‌کنند، می‌باشد. همچنین، اقلیت‌های قومی در کشور ویتنام از ویتنامی به پاژنام (=عنوان) زبان دوم سود می برند. این زبان، واژه های بسیار زیادی  از زبان چینی وام گرفته است. در گذشته، از الفبای چینی برای نوشتن زبان ویتنامی به کار برده  می‌شد، اما اکنون این زبان با نویسه لاتین سازگار گشته‌ است و چند حرکت نو برای نشان دادن گونه های آواها  به آن افزوده گشته‌است.

vietname1