آموزش زبان سویدی

swede

 زبان سویدی یکی از زبان‌های آریایی (هندواروپایی) است که در کشور سوید و بخش هایی از کشور فنلاند سخن می‌گویند. سویدی زبان آیین مند (=رسمی) کشور سوید به شمارمی‌آید، اگرچه زبان‌های دیگری هم در کشور سوید کاربرد دارند که از آن رسته می‌توان به زبان سامی اشاره کرد که ویژه مردم باشنده (=ساکن) اَپاختر(= شمال) سوید است.

tetre