آموزش زبان تایلندی

Thai

زبان تایلندی یا زبان تای (به تایلندی: ภาษาไทย) زبان ملی و آیین مند (=رسمی) کشور تایلند و زبان مادری تیره تای گروه نژادی چیره تایند است. زبان تای هموند (=عضو) گروه زبان‌های تای از خانواده زبان‌های تای-کدای است. به نظر می‌رسد خانواده زبان‌های تای-کدای از چین نیمروزی(=جنوبی) سرچشمه گرفته باشد و برخی زبان‌شناسان آن را با خانواده زبان‌های آستروآسیایی، استرانزی یا چینی-تبتی در پیوند می‌دانند. این زبان، نواخت‌ بر است و برای نمایش پیوندهای نحوی، واژه‌های بدون برگرداندن از ریشه یا بن واژه (=مصدر) را به‌کار می‌برد. چیدمان نواخت‌ها، دپیره (=خط) پیچیده، نشانه‌های دستوری و نشانگرهای آوانمایی می‌توانند آموختن زبان تای را برای کسانی که به زبان‌های خویشاوند آن سخن نمی‌گویند، دشوار سازد.

 

 

thailand