آموزش زبان اِبری (=عبری)

U

 زبان اِبری یا عبری (עברית تلفظ: ایوْریت)، هموندی (=عضوی) از شاخه زبان‌های سامی است و با زبان‌ اَرَبی (=عربی) هم خانواده‌است. با کمابیش ۷ میلیون تن سخنور بیشینه در اسراییل، در استانهای یکپارچه (=ایالات متحده) آمریکا و هازمان های (=جوامع) یهودی در سراسر جهان به زبان اِبری نوین گپ می زنند. به شوند (=علت) اینکه بیشتر باشند گان (=ساکنین) اسراییل را کوچندگان در برمی گیرند، زبان اِبری نوین  برای بخش چشمگیری از باشندگان این کشور زبان دوم به شمار می‌آید. این زبان در کنار زبان اَرَبی، یکی از زبانهای آیین مند(=رسمی) اسراییل است. همچنین، بسیاری از نیایش های یهودیان در سراسر جهان به زبان اِبری کهن است.